PROGRAM HAKKINDA

İstanbul Üniversitesi’ne bağlı olan Dış Ticaret Programı, iki yıllık uzaktan öğretim ön lisans programıdır. Programın amacı; dış Ticaret alanında gerekli bilgi donanımına sahip, alanında son teknolojiye vakıf, dinamik, çağdaş, araştırmacı, düşünen, özgüvenli, mesleki geleneklerin ve etik kuralların işlerlik kazanmasını ilke edinen, yaşam boyu öğrenme yetisini sürdürebilen nitelikli meslek elemanı yetiştirmektir.

Detaylı Bilgi 

Dış Ticaret Ön Lisans Programında öğrenim süreci boyunca öğrencilerin,

1 .Dış ticaret ile ilgili temel kavram ve teorileri bilimsel yöntemlerle değerlendirme ve öğrenme, karşılaşılan problemleri ve çözüm yöntemleri tespit etme, analiz edebilme, potansiyel çözüme araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilme,

2.Dış ticarette karşılaşılacak tüm problemleri çözebilme ve ithalat ihracat işlemlerini gerçekleştirmeye yarayacak tüm mevzuat bilgisine sahip olma bunları kullanmasını bilme,

3.Dış ticaretle ilgili tüm mevzuat değişikliklerini ve yanı sıra dış ticareti yakından ilgilendiren tüm ekonomik ve siyasi gelişmeleri takip etme, analiz etme ve sonuçlar çıkararak bilgi birikimine sahip olma,

becerilerini kazanmaları amaçlanmaktadır.

Başvuru Koşulları

Dış ticaret ön lisans programına başvuru aşağıdaki şekillerde yapılmaktadır.

Meslek liselerinin ilgili bölümlerden mezun olup, Mesleki Sınavsız Geçiş ile gelenler  veya  normal liselerden mezun olup, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS)’nin ilgili türde belirlenen YGS Puanını alıp ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler kabul edilmektedir.

Başvuru tarihleri, ücretler ve ders muafiyetleri gibi tüm detaylı bilgilere Başvuru sayfasından ulaşabilirsiniz.

Dersler ve Ders Materyalleri

Dış ticaret ön lisans programı; genel muhasebe, mikro ekonomi, temel hukuk, çevre koruma, elektronik ticaret, işletme yönetimi, lojistik, mesleki yazışma teknikleri, ticaret hukuku ve uluslararası iktisat gibi alanlar üzerine zorunlu ve seçmeli derslerden oluşmaktadır. Dersler internet üzerinden yayınlanan etkileşimli materyaller, notlar, video ve sunum formatlarında olup basılı materyal bulunmamaktadır. Örnek ders materyallerini incelemek için aşağıdaki bağlantılardan indirebilir, iki yıllık ders programına Ders Planları linkinden ulaşabilirsiniz.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar, her bir ders için her yıl/yarıyılda en az bir ara sınav, bir yarıyıl/yıl sonu bitirme ve telafi sınavı olmak üzere gözetimli olarak yüz yüze yapılır. Sınavlarda uygulanacak kurallar, Fakülte Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir ve öğrencilere duyurulur.

Fakültemiz tarafından yapılacak sınavların geneli çoktan seçmeli test şeklinde yapılmaktadır. Her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.

Sınav merkezleri ve sınav tarihleri gibi tüm detaylı bilgilere Ölçme ve Değerlendirme sayfasından ulaşabilirsiniz.

Mezuniyet

Dış Ticaret ön lisans programı boyunca almış olduğu döneme ait zorunlu derslerinden başarılı olup, mezuniyet için belirtilen (Transkriptte mevcut) kredi/AKTS miktarını doldurmuş olmak gerekmektedir.

Programdan mezun olan öğrenciler, lisans diploması alarak “Dış Ticaret Önlisans Mezunu” derecesine sahip olurlar.

Kariyer Olanakları

Özel sektörde tecrübe kazanmış ve konusunda uzmanlaşmış öğretim görevlilerimiz, dış ticaret alanında çalışan akademisyenlerimiz ve meslek odaları temsilcileri ile her yıl düzenli olarak Danışma Kurulu toplantıları yapılarak, Programın yeterlilikleri değerlendirilmeli ve öngörüler doğrultusunda gerekli iyileştirmeler yapılmalıdır. Diğer yandan, İstanbul Ticaret Odası (İTO) gibi ilgili başat kuramlarla güçlü ilişkiler kurulması, öğrencilerimizin istihdam olanaklarını geliştirme, mezunlarımızın çalışma şartlarını belirleme ve problemlerine çözüm yolları geliştirme açısından önem taşımaktadır.

Mezuniyetle ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için Mezuniyet sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.